Świadczone usługi:

 

- tłumaczenia pisemne każdego rodzaju dokumentów,

- specjalistyczne tłumaczenia prawnicze,

- tłumaczenia poświadczone / uwierzytelnione (w języku polskim i niemieckim),

- tłumaczenia dla sądownictwa i urzędów,

- tłumaczenie negocjacji,

- wyszukiwanie informacji dotyczących danego kraju,

- korespondencja handlowa i prywatna,

- tłumaczenia na targach,

- pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych (urząd pracy, urząd do spraw dzieci i młodzieży,

  urząd rejestracji / zgłaszania działalności gospodarczej, urząd stanu cywilnego itd.),

- rozmowy telefoniczne,

- tłumaczenie mediacji. 

 

Od 1998 r. działam w branży tłumaczeniowej.